A-A

Wat is urgentie?
Urgentie is een noodmaatregel waarmee u snel aan een andere woning wordt geholpen. Om urgentie te verkrijgen, moet er echt sprake zijn van een persoonlijke noodsituatie. Het gaat dan niet om bijvoorbeeld een echtscheiding, leukere buurt of te klein wonen. Maar om redenen waardoor u niet langer in de huidige zelfstandige woning kunt blijven. Zoals bijvoorbeeld lichamelijke beperkingen, huiselijk geweld, plotselinge inkomstendaling of bedreiging.

Wat is een urgentieverklaring?
Wanneer iemand over een urgentieverklaring beschikt wordt er absolute voorrang gegeven bij een woningaanbieding. Andere woningzoekenden moeten dan dus langer wachten. Van een urgentieverklaring is daarom alleen sprake als er een onverantwoorde situatie speelt. Een situatie die alleen opgelost kan worden door betrokkene(n) op korte termijn een zelfstandige sociale huurwoning van Vallei Wonen aan te bieden.

Urgentie wordt zelden verleend
Er komen maar weinig woningen voor verhuur beschikbaar en er zijn veel woningzoekenden. Daarom wordt alleen in bijzondere noodgevallen een urgentieverklaring afgegeven. Voor het verkrijgen van een urgentieverklaring gelden strenge regels. Houd er rekening mee dat er aan het aanvragen van urgentie kosten zijn verbonden. Wij adviseren u om eerst de urgentiefolder van gemeente Woudenberg te lezen.
Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen via (033) 286 17 40.

 

 

 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo