A-A

Vallei Wonen Energie BV                                            Logo Energie BV JPG

In een aantal woongebouwen en grondgebonden huur- en koopwoningen
wordt voor de energielevering warmte-koudeopslag (WKO) gebruikt.
In de zomermaanden wordt warmte aan de bodem onttrokken die in
het koude seizoen de woningen behaaglijk warm houdt.  En in de winter
slaat de WKO de koude op die in de zomer de woning naar wens en behoefte koelt.
In totaal levert de Energie BV in 175 woningen en bedrijfsruimten energie.

Waarom een aparte BV?

Deze energievoorziening is ondergebracht in een aparte Energie BV die in 2010 is opgericht.
Deze BV is een volle dochter van Vallei Wonen Holding BV. Dit heeft te maken met de reden dat de klanten van de Energie BV niet alleen huurders zijn, maar ook woningeigenaars en andere gebruikers van de WKO-voorziening. Daarnaast is hierdoor het exploiteren van de WKO-installatie transparant richting onze belanghouders.

Corporatie Energie Beheer 

Logo CEB

Woningcorporaties proberen de energielasten van huurders en kopers te beperken door woningen te isoleren en alternatieve, duurzame energiebronnen te gebruiken. Inmiddels heeft een meerderheid van de corporaties eigen installaties voor duurzame energieopwekking waarmee woningen worden voorzien van warmte, koude en warm tapwater. Het beheren van deze energie-installaties vraagt aandacht, kennis, geld en tijd. Omdat het vaak om maar enkele projecten gaat, is het uitbesteden van het beheren van energie-installaties een uitstekende optie. Corporatie Energie Beheer neemt het beheer van collectieve energie systemen van woningcorporaties over. Het gaat daarbij om het beheren van de techniek, het financiële rendement, de klantkant en de juridische kant van de collectieve energie-installaties. In maart 2015 sloot ook woningcorporatie Vallei Wonen zich aan bij Corporatie Energie Beheer. In dit filmpje legt oud-directeur Kees van Kampen uit waarom.

 

 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo