A-A

De kopersvereniging Woudenberg is eind 2004 opgericht. Zij fungeert als overlegorgaan tussen de mensen die een woning in Het Zeeland hebben gekocht of eigenaar zijn (geworden) van een voormalige huurwoning, en Vallei Wonen.

Voor meer informatie over het lidmaatschap van de kopersvereniging kunt u contact opnemen met het secretariaat:

Postbus 9
3930 EA  Woudenberg

Telefoon: (06) 23 63 88 39
E-mail: mail@kvw2002.nl
Internet: www.kvw2002.nl

 

 
Share on Google+