A-A

Met de gemeente Woudenberg hebben we structureel en intensief overleg en werken wij nauw samen op verschillende gebieden. Dit zien wij als een belangrijke basis om onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het wonen in de gemeente Woudenberg vorm te geven.

We maken prestatieafspraken met de gemeente. Hierin leggen we onze wederzijdse inspanningen vast op het gebied van (duurzaam) bouwen, beheren en wonen, doelgroepen en woonruimteverdeling, welzijn en zorg, leefbaarheid, en regionale samenwerking. Verder werken we samen aan thema’s als urgentieverlening, huisvesting van statushouders, overlast en veiligheid.

Tenslotte is er een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, huurdersorganisatie en Vallei Wonen. De Huurders Belangen Vereniging Woudenberg is nauw betrokken bij onder andere het opstellen van het bod aan de gemeente, en bij de prestatieafspraken.

logo gemeente Woudenberg

 
Share on Google+