A-A

Milieubeleidsplan                           Logo_duurzaam_wonen_en_bouwen
Begin 2011 is ons milieubeleidsplan ‘Duurzaam wonen en bouwen’ vastgesteld. Hierin laten we zien wat wij op het terrein van duurzaamheid, milieu en energie(besparing) de komende jaren willen bereiken. We stellen onszelf ambitieuze doelen: het gaat dus om meer dan bijvoorbeeld wat isolatieaanpassingen in woningen. U kunt denken aan duurzaam bouwen en zoveel mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden op dit gebied. Onze projecten in warmte-koude-opslag passen hier uitstekend in.
Naast onze eigen mensen hebben ook andere partijen bij de totstandkoming van dit plan meegedacht, zoals de gemeente, de huurdersbelangenvereniging, een energiemaatschappij, aannemersbedrijven en een installatiebedrijf. Al deze gedachten en ervaringen vormen de gedegen basis voor onze duurzame plannen.

 

Doelstelling tot 2018
We hebben een aantal concrete doelen gesteld die ons een goed houvast bieden. Vallei Wonen wil tussen 2011 en 2018 een vermindering van CO2-uitstoot realiseren van 20% voor het totale woningbezit. We kiezen voor een breed scala aan milieumaatregelen.

Ons milieubeleid richt zich voornamelijk op technologie die milieubewust gedrag van huurders in de hand werkt. Ook willen we bewoners voorlichting geven om hun gedrag op milieugebied te verbeteren. Dat Vallei Wonen een maatschappelijke, duurzame organisatie wil zijn, moet gaan leven bij bewoners en onze relaties. Daarnaast moet dit streven duidelijk worden in meetbare resultaten.
Vallei Wonen besteedt extra aandacht aan het binnenmilieu in de woningen. Dit spitsen we vooral toe op goede ventilatie van de woningen. We maken bij onderhoud, renovatie en nieuwbouw, zoveel mogelijk gebruik van duurzame materialen.

Wilt u ons milieubeleidsplan inzien? Kilk dan hier.

 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo