A-A

Vallei Wonen is een dementievriendelijke organisatie. Hiervoor is namens Alzheimer Nederland officieel de bijbehorende sticker uitgereikt in februari 2018. Een dementievriendelijke organisatie biedt een veilige omgeving voor álle klanten en bezoekers, ook als zij dementie hebben.

Dementie raakt ons allemaal
In een dementievriendelijke organisatie is aandacht voor de situatie waarin mensen met dementie én hun mantelzorgers verkeren. Dementie raakt ons allemaal. Eén op de vijf mensen krijgt dementie. Rondom elke persoon met dementie staan drie mantelzorgers. De kans is dus groot dat je in je omgeving iemand kent die hiermee te maken heeft. Maar liefst zeventig procent van de mensen met dementie woont thuis en wil daar ook graag blijven wonen. Gezien de flinke toename van het aantal mensen met dementie en de veranderingen in ons zorgstelsel wordt verwacht dat het aantal thuiswonende mensen met dementie stijgt naar tachtig procent. Woningcorporaties krijgen steeds vaker te maken met oudere huurders met (beginnende) dementie die hulp en aanpassingen in huis nodig hebben. Vallei Wonen heeft hiervoor zeker aandacht.

Bijdrage aan een dementievriendelijke samenleving
Juist voor een dienstverlenende organisatie als Vallei Wonen zijn er mogelijkheden om bij te dragen aan een dementievriendelijke samenleving. Alle medewerkers hebben de training ‘Goed omgaan met dementie’ gevolgd. In de training krijg je informatie over dementie, leer je hoe dit te herkennen en tenslotte hoe je met mensen met dementie het beste kunt benaderen. Verder kijken we waar we in ons beleid en dienstverlening rekening kunnen houden met mensen met dementie en/of hun naasten. Door bij te dragen aan een meer veilige, prettige en makkelijke leefomgeving. Heel veel huurders met dementie redden zich prima in hun woning, zeker degenen die nog een partner hebben. Wel kunnen vanuit deze groep vragen komen over kleine woningaanpassingen, zoals het weghalen van obstakels, vervangen van thermostaten of het aanbrengen van beugels. Ook groeit de behoefte aan tips om het zelfstandig wonen voor iemand met dementie makkelijker te maken. Bij de alleenstaande huurders met dementie kunnen als de symptomen toenemen ook andere signalen of hulpvragen op de woningcorporatie afkomen, bijvoorbeeld vanuit de sociale teams maar ook van buren die zich zorgen maken of overlast ervaren. Ook merken onderhoudsmedewerkers soms dat het niet goed gaat met een huurder. Hier wil Vallei Wonen graag goed op kunnen inspelen.

 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo