A-A

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)  PPP

MVO is een proces waarmee een organisatie verantwoordelijkheid neemt voor de gevolgen van haar handelen op sociaal, ecologisch en economisch gebied in de hele keten. Daarnaast legt de organisatie daarover verantwoording af en gaat de dialoog aan met belanghebbenden.

Vallei Wonen is een maatschappelijk onderneming. Dit komt onder meer terug in de volgende activiteiten en doelen:

  • We zorgen voor voldoende sociale huurwoningen in Woudenberg
  • Als corporatie hebben we geen winstoogmerk; we investeren continu in onderhoud en nieuwbouw van sociale huurwoningen
  • We hebben aandacht voor leefbaarheid in de wijken en stimuleren initiatieven vanuit bewoners
  • Op initiatief van zorgpartijen kijken we naar mogelijkheden om samen te werken met betrekking tot huisvesting
  • We hebben regulier overleg met maatschappelijke instanties en ouderenbonden
  • In ons kantoor werken cliënten van Team Reinaerde De Schans
  • We zijn lid van Coöperatie De Kleine Schans
  • We streven ernaar zoveel als mogelijk duurzaam te ondernemen
  • Vallei Wonen is een Fairtrade organisatie
  • Vallei Wonen is een dementievriendelijke organisatie
 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo