A-A

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)  PPP

MVO is een proces waarmee een organisatie verantwoordelijkheid neemt voor de consequenties van haar handelen op sociaal, ecologisch en economisch gebied in de hele keten en daarover verantwoording aflegt en de dialoog aangaat met belanghebbenden: ‘Doen we de dingen goed’ versus ‘Doen we de goede dingen’.

Vallei Wonen is een maatschappelijk onderneming. Dit komt onder meer terug in de volgende
activiteiten en doelen:
  • we zorgen voor voldoende sociale huurwoningen in Woudenberg
  • op initiatief van zorgpartijen kijken we naar mogelijkheden om samen te werken met betrekking tot huisvesting
  • we hebben regulier overleg met maatschappelijke instanties en ouderenbonden
  • in 2008 is het multifunsctioneel centrum De Schans opgeleverd, waarin ook ons kantoor is gehuisvest. Cliënten van Team Reinaerde De Schans werken voor Vallei Wonen
  • we hebben aandacht voor leefbaarheid in de wijken en stimuleren initiatieven vanuit bewoners door een (financiële) bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds Vallei Wonen

Klik hier om te lezen over het duurzaam ondernemen van Vallei Wonen.

 
Share on Google+