A-A

Onze kernwaarden
De kernwaarden van Vallei Wonen maken duidelijk waar de organisatie voor staat. In slechts vijf punten vatten wij samen hoe wij omgaan met elkaar, met onze klanten en met onze belanghouders.

Lokaal verankerd en betrokken
Wij zijn (pro)actief in Woudenberg, laten ons maatschappelijke gezicht zien en sociale hart spreken.

Gericht op samenwerking
Wij moedigen onze partners aan hun krachten te bundelen met die van ons. 

Open en transparant
Wij betrekken belanghouders actief bij onze beslissingen en leggen uit hoe we tot bepaalde keuzes zijn gekomen.

Resultaatgericht
Wij denken goed na over onze keuzes, werken efficiënt en bewaken zorgvuldig de korte- en langetermijnresultaten.

Sober en doelmatig
We gaan voor kwaliteit van wonen en gaan kostenbewust om met ons maatschappelijk kapitaal.

Wilt u weten wat deze kernwaarden voor u als klant van Vallei Wonen inhouden? We hebben dit voor u uitgewerkt. Klik hier om de uitleg te lezen.


Onze missie
We zijn lokaal sterk verankerd. Klanten met een laag inkomen en kwetsbare groepen helpen we aan goede en betaalbare woonruimte. Samen met onze partners zetten we ons in voor leefbare wijken en dragen hierdoor bij aan woonplezier in Woudenberg.


Onze klantvisie
Vallei Wonen heeft in 2016 een klantvisie ontwikkeld. Een visie die ons duidelijkheid geeft over de volgende vragen: Voor wie doet Vallei Wonen wat, hoe en waarom? Wie zijn precies onze huidige en toekomstige klanten? Wat verwachten klanten van ons? Wat kunnen wij onze klanten bieden, en hoe doen we dat dan? Bij de ontwikkeling van de klantvisie zijn uiteraard ook onze klanten betrokken. Via het digitale klantenpanel hebben we een enquête uitgezet onder 120 panelleden.

Een klantvisie… waarom?

  • Het continu verbeteren van de klantgerichtheid van de organisatie en de verdere digitalisering van onze werkprocessen heeft alleen kans van slagen als we een duidelijke klantvisie hebben.
  • Een klantvisie moet de brug slaan tussen wat Vallei Wonen wil en kan betekenen en wat onze klanten verwachten.

Medewerkers van Vallei Wonen denken en handelen volgens de klantvisie. Heeft u hierover vragen of opmerkingen, neemt u dan gerust contact met ons op.
De Klantvisie van Vallei Wonen kunt u hier inzien.

 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo