A-A

Woningwet
Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht gegaan. De nieuwe wet legt ons beperkingen op (bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed) maar biedt – na lange tijd – ook weer duidelijke kaders waarbinnen wij onze bedrijfsvoering vorm kunnen geven. Corporaties leggen de focus weer op hun kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen voor mensen met lagere inkomens. De wet heeft ook gevolgen voor onze samenwerking met belanghouders op lokaal niveau, bijvoorbeeld met gemeenten, collega-corporaties en huurdersorganisaties. Deze samenwerking is nog intensiever. Tenslotte zijn er ook veranderingen voor onze klanten: huurders en woningzoekenden.

U kunt alle informatie over de Woningwet vinden op de speciale website van het ministerie.

Uitleg van de wet
Aedes vereniging van woningcorporaties heeft een kort filmpje gemaakt waarin duidelijk wordt uitgelegd wat de Woningwet in de praktijk betekent.
Klik hier om het filmpje te bekijken.

Wilt u weten wat de wet in de praktijk betekent voor u als huurder, klik dan hier.

Woningmarktregio Amersfoort/Noord Veluwe/Zeewolde
In de Woningwet is vastgelegd dat Nederland wordt opgedeeld in woningmarktregio’s. Er zijn negentien woningmarktregio’s vastgesteld. Klik hier om meer te lezen over de regio waartoe Vallei Wonen behoort.

 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo