A-A

Heeft u een klacht over Vallei Wonen?
Ook als u niet tevreden bent dan horen wij dat graag. Heeft u een klacht over de dienstverlening of een product van Vallei Wonen? Geef dit dan aan ons door, zodat we samen naar een geschikte oplossing kunnen zoeken. Uw klacht zien we als een middel om onze dienstverlening en producten te verbeteren. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen als u ontevreden bent. Klik hier om te lezen hoe u een klacht indient.

Wanneer de Geschillencommissie inschakelen? GWV Beeldmerk
Als u er ondanks alles met Vallei Wonen niet uitkomt, dan kunt u het geschil laten behandelen door de onafhankelijke externe Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied. De commissie gaat er dan opnieuw naar kijken. Er wordt pas een klacht aan de geschillencommissie voorgelegd nadat met Vallei Wonen geprobeerd is tot een oplossing te komen. Op de website van de Geschillencommissie vindt u alle informatie, zoals het reglement en indieningsformulier.

Privacy gewaarborgd
Misschien ten overvloede: Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en u kunt ervan verzekerd zijn dat wij uw privacy waarborgen.

Klachten over de huurverhoging
Heeft u bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging? Dit hoort thuis bij de Huurcommissie. Meer informatie vindt u op de website van de Huurcommissie.

 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo