A-A

logo aedesbenchmarkAedes-benchmark
Met de Aedes-benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. De benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden. De benchmark bestaat uit de volgende prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Onderhoud & verbetering, Beschikbaarheid & betaalbaarheid en Duurzaamheid. De uitkomsten tonen de prestaties van individuele corporaties en de sector.
Klik hier voor alle informatie over de Aedes-benchmark.

Resultaten openbaar
Aedes publiceert jaarlijks de resultaten van de Aedes-benchmark in een brancherapportage en een tabel met de individuele positionering van corporaties. In aanvulling hierop publiceert Aedes een Corporatiemonitor, met daarin de belangrijkste uitkomsten en duiding. Klik hier voor de benchmarkresultaten en publicaties.

Factsheet
De benchmarkcijfers worden ook in een zogenoemde factsheet gepubliceerd. Hier vindt u de belangrijkste cijfers terug in een grafische weergave. Klik hier voor de factsheet van Vallei Wonen.

 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo