A-A

Integriteit en omgangsregels
Van Vallei Wonen en haar medewerkers mag verwacht worden dat zij zich houden aan de omgangsregels die in het normale verkeer tussen mensen gelden. Enkele zaken zijn nadrukkelijk geregeld. Zo zijn er afspraken over de bescherming van uw persoonsgegevens en is er voor iedereen die uit naam van Vallei Wonen handelt een Gedragscode opgesteld.

Vallei Wonen acht het van belang dat medewerkers op juiste en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van ernstige misstanden binnen de organisatie. Daarom is er naast de Gedragscode ook een "Regeling melding klachten en mogelijke misstanden" vastgesteld. De kern van deze regeling is het beschermen van medewerkers die melding doen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan hoe met onterechte meldingen moet worden omgegaan.

Wilt u de Gedragscode en bijbehorende regelingen inzien, klikt u dan op onderstaande links:

 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo