A-A

Sinds 1 januari 2007 is de Governancecode Woningcorporaties van kracht. De code vraagt corporaties om maximaal transparant te handelen en zich dienovereenkomstig te verantwoorden. Vallei Wonen onderschrijft deze code.
Brancheorganisatie Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) hebben in 2011 een vernieuwde Governancecode Woningcorporaties vastgesteld, die t/m april 2014 van kracht was.

Herziening Governancecode 2015
Op 20 april 2015 heeft de algemene ledenvergadering van de VTW de vernieuwde code unaniem aangenomen. Vervolgens is de code door de leden van Aedes aangenomen op 23 april.
De nieuwe Governancecode, die op 1 mei 2015 is ingegaan, gaat meer over cultuur en gedrag dan de vorige versie. De code geeft bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties richtlijnen voor goed bestuur.

Klik hier voor de Governancecode.

 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo