A-A

Met bewoners overleggen we intensief. Het loopt van zowel individueel contact bij de balie als bij mensen thuis en reguliere overleggen met de Huurders Belangen Vereniging Woudenberg (HBVW). De HBVW is onze centrale partner in het structurele bewonersoverleg. Zij praten onder andere mee over de jaarlijkse huurverhoging, onze plannen in onderhoud en nieuwbouw.

 

Bewonersplatforms zijn gekoppeld aan woongebouwen en meestal erg betrokken bij de beleving van de bewoners. Zo is het Bewonersplatform De Schans een actieve club die zich inzet voor de leefbaarheid voor de oudere bewoners van de 72 appartementen. Het woongebouw De Zilvervloot bestaat uit 20 appartementen en heeft ook een bewonersplatform. Als laatste noemen we Bewonersplatform De Orangerie, dat 44 zorgappartementen vertegenwoordigt.

 

Naast de traditionele manieren van bewonersparticipatie denkt Vallei Wonen steeds na over nieuwe manieren om bewoners te laten meepraten en meedenken bij ons werk. In 2012 is het digitale klantenpanel opgericht, dat inmiddels 140 leden telt en nog steeds groeit. Het is een geschikt middel om de klant te betrekken bij de ontwikkeling en verbetering van diensten en producten. Het klantenpanel ontvangt een aantal keren per jaar een vragenlijst over onderwerpen als leefbaarheid, informatievoorziening en dienstverlening. Zij hebben ook input geleverd voor het ondernemingsplan 2019 t/m 2022. 

 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo