A-A

Onze zorgpartners vormen een belangrijke relatie. Wij leveren goede woongebouwen, zij zorgen voor het juiste zorgpakket toegespitst naar de wensen van de bewoners. Het ontwerp van een woongebouw hangt al samen met de manier waarop de zorg later wordt georganiseerd. We trekken bij dit soort projecten dan ook samen op met zorgpartijen als Zorggroep Charim, Stichting Philadelphia en Stichting Reinaerde. 

Over wonen in relatie tot zorg praat Vallei Wonen met de Commissie Wonen en Zorg van de ouderenbonden SeniorenBelangen en PCOB. Deze commissie geeft ons advies bij nieuwbouwprojecten voor senioren. Maar we ‘schakelen’ ze ook graag in bij bijvoorbeeld een liftrenovatie of ander groot onderhoud in een ouderencomplex. Ook de Stichting Welzijn Ouderen Woudenberg wordt door Vallei Wonen graag betrokken. 

De Werkgroep Duurzame toekomst Woudenberg zet zich op gemeentelijk niveau in voor duurzaamheid, milieu en energiebesparing. In deze overleggroep zitten vertegenwoordigers van de Stichting Duurzaam Woudenberg, Huurdersorganisatie HBVW, de gemeente en Vallei Wonen. De werkgroep is een ‘denktank’ die op lokaal niveau duurzaamheid op de kaart zet en hiervoor een breed draagvlak wil creëren. Dit past uitstekend bij onze milieudoelstellingen.

Per 1 januari 2016 is de Adviesraad Wmo Woudenberg getransformeerd naar de Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg. Gemeenten hebben nieuwe beleidsvelden erbij gekregen, waardoor deze transformatie nodig was. Het sociaal domein bestaat uit beleidsvelden die voortvloeien uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet.  De Adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van B&W over onderwerpen in deze beleidsvelden. Ze zijn betrokken, deskundig en onafhankelijk.

In het Alzheimer Café Woudenberg komen mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden maandelijks samen. Tijdens de informele bijeenkomsten krijgen de bezoekers informatie over dementie en kunnen zij ideeën en ervaringen uitwisselen.

 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo