A-A

Maatschappelijke positie Vallei Wonen en contacten belanghouders

Vallei Wonen wil haar rol als woningcorporatie maatschappelijk verankerd houden. Dat lukt alleen maar met behulp van onze belanghouders. Tot de belanghouders van Vallei Wonen behoren alle individuen, groepen en organisaties die een zekere invloed kunnen uitoefenen op onze organisatie en/of zelf voor het realiseren van hun doelstellingen afhankelijk zijn van Vallei Wonen. We kunnen ons werk namelijk niet alleen doen en dat willen we ook niet. Het zijn onze sparringpartners die ons voeden met ideeën. We praten in diverse overlegvormen op gezette tijden met elkaar. We onderscheiden onder andere de volgende groepen belanghouders:

Belanghouderbijeenkomst 2013

Eind 2013 zijn onze belanghouders betrokken bij het opstellen van het ondernemingsplan 2014 t/m 2017.

Belanghouderbijeenkomst 2015

In oktober hebben we een bijeenkomst georganiseerd met onze lokale partners.
Besproken werd de stand van zaken van het Ondernemingsplan 2014 t/m 2017, omdat we halverwege deze periode waren.

Belanghouderbijeenkomst 2018

In juni vond de belanghouderbijeenkomst plaats, waarbij we input vroegen voor het nieuwe Bedrijfsplan 2019-2022.
Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt, dat u kunt lezen als u op de volgende link klikt: Verslag belanghouderbijeenkomst 2018.

 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo