A-A

Bedrijfsplan 2019-2022
Veranderende wensen van onze klanten, samenwerkingspartners en belanghouders zijn aanleiding om het beleid steeds opnieuw te bepalen of bij te stellen. Ook nieuwe regelgeving, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, en lokale veranderingen vragen van ons een beleid dat actueel en flexibel is.

Focus voor de komende jaren
In het bedrijfsplan 2019 t/m 2022 ‘Gewoon goed Wonen in Woudenberg’ is de koers van onze organisatie voor de komende jaren beschreven. Het geeft in de nieuwe context van de woningcorporaties helder aan wie Vallei Wonen wil zijn, kan zijn en waar wij voor willen staan. Het bedrijfsplan is mede tot stand gekomen door de betrokkenheid en inbreng van interne en externe belanghouders.

Onze wens om samen te werken
Wij kunnen onze ambities alleen waarmaken als we onze partners proactief betrekken bij onze plannen. Maatschappelijke kansen en problemen pakken wij op met onze lokale partners. Ook zij moeten steeds meer doen met minder. Dit maakt de wens en de noodzaak om samen te werken alleen maar groter. We nodigen gemeente, huurders, politiek, zorg, welzijn, ouderenbonden en maatschappelijke instanties dan ook van harte uit om ideeën met ons te bespreken.

Wilt u het bedrijfsplan inzien, klik dan hier.   

 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo