A-A

Maak kennis met Vallei Wonen
Vallei Wonen is een actieve woningcorporatie in Woudenberg. We zetten ons met 13 medewerkers in voor bijna 1100 klanten en een groot aantal woningzoekenden in regio Eemvallei. Op onze stevige lokale verankering zijn we trots. We werken graag en intensief samen met gemeente en maatschappelijke partners in wonen, welzijn, zorg en leefbaarheid.
We hebben hart voor Woudenberg en dragen dat uit door voldoende betaalbare woningen in de sociale sector te realiseren. Daarnaast zijn we continu bezig met het optimaal beheren van de bestaande woningvoorraad, nieuwbouw en herstructurering. Kwaliteit van wonen en de woonomgeving staan daarbij centraal. 

Doelgroepen
We zijn er voor iedereen, en vooral voor mensen die met een lager inkomen of uit bijzondere doelgroepen zijn aangewezen op een huurwoning.

Ondernemend en sociaal
Vallei Wonen is een maatschappelijke organisatie, die ondernemend en actief is in de Woudenbergse samenleving. De afgelopen jaren hebben we unieke projecten gerealiseerd. U kunt meer lezen over actuele projecten onder ons kopje Projecten. Vallei Wonen vindt maatschappelijke verbondenheid belangrijk. Het is mogelijk om initiatieven van huurders, die binnen de wettelijke kaders vallen, financieel te ondersteunen. Meer informatie staat onder Leefbaarheid.

Duurzaamheid
Als organisatie trachten we zoveel als mogelijk duurzaam te ondernemen. Vallei Wonen bouwt ook duurzaam. Nieuwbouwprojecten worden bijvoorbeeld voorzien van energie door warmte-koude opslag. Dit houdt in dat de appartementen en ruimten duurzaam gevoed worden door een WKO installatie onder de grond. Dit geeft veel leef comfort en reduceert CO2-uitstoot. U leest hier meer over onder het kopje Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Brochure Woningcorporaties, partners in het wonen
Om ervoor te zorgen dat er genoeg goede en betaalbare huizen zijn, hebben we in Nederland woningcorporaties. Ze bouwen, verhuren en onderhouden woningen in nagenoeg elke stad, plaats of dorp. Ze werken hierbij op allerlei manieren samen met gemeenten. Deze brochure vertelt daar meer over. U leest wat woningcorporaties doen, hoe ze werken, met welke regels ze te maken hebben en hoe de relatie met de gemeente eruitziet. Klik hier om de brochure online te lezen.
U kunt ook de brochure als PDF downloaden.

Woningmarktregio's
In de Woningwet is vastgelegd dat Nederland wordt opgedeeld in woningmarktregio’s. Minister Blok heeft eind augustus negentien woningmarktregio’s vastgesteld. Klik hier om meer te lezen over de regio waartoe Vallei Wonen behoort.

 

 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo