A-A

In de Woningwet (juli 2015) zijn de uitgaven aan leefbaarheid voor corporaties aan banden gelegd. In de wet is dit als volgt omschreven: woningcorporaties mogen investeren in de directe omgeving van de woningen die ze bezitten. Bijvoorbeeld onderhoud van het eigen groen rondom hun complexen. Ook mogen corporaties initiatieven steunen van hun woonmaatschappelijk werk. Wat woningcorporaties precies doen aan leefbaarheid, spreken ze af met de gemeente en met de huurdersbelangenorganisatie. Daarnaast kan de corporatie een bijdrage leveren aan leefbaarheid door het bestrijden van overlast en vervuiling.

Initiatieven van bewoners
Vallei Wonen vindt maatschappelijke verbondenheid belangrijk. Het is mogelijk initiatieven van huurders, die binnen de wettelijke kaders vallen, financieel te ondersteunen. Op deze manier kunnen we toch onze betrokkenheid tonen en bijdragen aan een prettige woonomgeving. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten waarbij het ontmoeten en samenwerken van huurders centraal staat. Zoals een schoonmaakactie in de buurt, het onderhouden van groen, een gezamenlijke moestuin aanleggen, of nestkastjes maken en ophangen.

Aanvraag doen?
Bent u huurder van Vallei Wonen en organiseert u een activiteit waar wij aan kunnen bijdragen, mail dan uw verzoek naar info@valleiwonen.nl
Neem in uw verzoek de antwoorden op de volgende vragen mee:

  • Wat gaat u doen (en waarom + wanneer)?
  • Wat is de locatie van uw activiteit?
  • Wie is de doelgroep/voor wie organiseert u een activiteit?

Wij toetsen dan of het verzoek voldoet aan de wettelijke voorschriften. We geven u zo snel mogelijk antwoord.

 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo