A-A

Duurzaam ondernemen       Logo_FSC

Als organisatie trachten we zoveel als mogelijk duurzaam te ondernemen. Duurzaam ondernemen is afgeleid van het begrip duurzame ontwikkeling waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met het hier en nu maar ook met toekomstige generaties. Zodat ieder die nu leeft een goed bestaan kan hebben, zonder dat de bronnen voor de toekomst worden uitgeput. Hierbij nemen we de verantwoordelijkheid voor de effecten die onze bedrijfsactiviteiten hebben op mens, milieu en bedrijfsvoering. We maken bewuste keuzes en streven naar een balans tussen People (sociaal), Planet (ecologisch) en Profit (economisch).
Enkele voorbeelden zijn:

 • besparing van papier door:
  • het woningaanbod en inschrijving te laten verlopen via internet
  • meer digitaal te corresponderen met huurders, woningzoekenden en relaties
  • een digitale nieuwsbrief voor huurders en belanghouders
  • een interactieve website waar men online een reparatieverzoek of klacht kan indienen, de huur kan opzeggen, een abonnement Serviceonderhoud kan regelen, brochures en formulieren kan inzien en downloaden
  • de wensen en behoeften van onze huurders te inventariseren door middel van een digitaal klantenpanel
  • digitaal archief en papierloos vergaderen
 • we gebruiken uitsluitend FSC papier voor ons drukwerk en kopieerpapier
 • we hebben een dienstfiets en energiezuinige bedrijfsauto’s met een A-label
 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo