A-A

logo-huurdersbelangenver

De Huurders Belangen Vereniging Woudenberg (HBVW) is een belangenvereniging van en voor huurders en woningzoekenden van Vallei Wonen. Woningcorporatie Vallei Wonen vindt huurderparticipatie belangrijk. Vanaf juli 2015 is in de nieuwe Woningwet ook bepaald dat huurdersorganisaties meer inspraak en verantwoordelijkheden hebben.

De algemene ledenvergadering van de HBVW kiest een dagelijks bestuur dat uitvoering geeft aan de doelstelling van de vereniging. Het bestuur overlegt als onafhankelijke vertegenwoordiging met Vallei Wonen op het gebied van diverse beleidsonderwerpen, zoals het huurbeleid, onderhoud of de begroting.

Vallei Wonen en de HBVW hebben een samenwerkingsovereenkomst. Hierin ligt vast wat de rechten en plichten van beide partijen zijn. In overleg tussen Vallei Wonen, gemeente en HBVW worden de (meerjaren) prestatieafspraken vastgesteld. De prestatieafspraken gaan over bestaande woningen in de sociale sector, nieuwbouw, huisvesting van specifieke doelgroepen en samenwerking op het gebied van zorg, veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid.

Kijk op de website van de HBVW voor meer informatie en lidmaatschap: www.hbvwoudenberg.nl

 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo